Ortalama okuma hızı kişiye göre değişir. 1 dakikada 80 ile 1300 arasında kelimeyi okumak mümkündür. En yavaştan en hızlıya 1 dakikada okunabilecek kelime sayılarını şu şekilde sıralayabiliriz:

80 kelime - 160 kelime: 1 dakikada bu aralıkta okuma yapan biri yavaş okuyucu kategorisine girer. Konsantrasyonu ve anlama oranı düşüktür.

160 kelime - 220 kelime: Türkiye’nin okuma ortalamasıdır. Konsantrasyon ve anlama oranı, bu hızda da oldukça düşüktür.

220 kelime - 320 kelime: Bu hız, Türkiye için ortalama üstü sayılır. Konsantrasyon seviyesi daha yüksek olsa da kelime sayısı yeterli değildir.

320 kelime - 500 kelime: Konsantrasyonun artış gösterdiği bir değerdir. 1 dakikada bu aralıkta kelime okuyan birinin okuma hızı ortalama üstüdür.

500 kelime - 800 kelime: Hem Türkiye hem de dünya standardı için ortalama üstü bir değerdir. Bu kelime aralığında okuma yapan birinin Hızlı Okuma Eğitimi’ne katılmış olma ihtimali yüksektir. Bu grubun okuma hızının yanında anlama oranı da yüksektir.

800 kelime - 1300 kelime: 1 dakikada 1300 kelime üzerine çıkmak teorik olarak mümkün değildir. Bu değerdeki okumalar, 500 - 800 değerine göre anlam kaybına uğrar. Hızlı Okuma Eğitimi Teknikleri ile anlam kaybı yaşanmadan 800 kelimenin üzerine çıkıldığı özel yöntemler de bulunur.