Öztürkçe Akademi olarak sunduğumuz hızlı okuma eğitimi ile yalnızca okumayı değil aynı zamanda anlamayı da geliştiren bir eğitim programı ile ön plana çıkmaktayız. 

 

Son dönemlerde yeni nesil dediğimiz sorular öğrencilerin sınav kaygısını arttırmaktadır. Yeni nesil soruların, daha önceki yıllarda karşılaştığımız yalnızca bilgiyi ölçen sorulardan farkı bilgiyi ölçmesinin yanında anlama becerisi gerektiren sorular olmasıdır. Daha kısa şekilde özetlemek gerekirse yeni nesil sorular ezberi değil, yorum yapabilme becerisini ön planda tutuyor. Yeni nesil sorular, eski sorulara göre daha uzun sorulardır ve çeşitli görsel ögeler de içerebilmektedir.  

 

Yeni nesil sınav sisteminde her bir sorudaki kelime sayısı çok fazla artmasına rağmen soruların çözümü için verilen süre değişmemiştir. Okuma hızı yeterli seviyede olmayan öğrencilerin sınav süresinin yetmeyeceğinden korkması öğrenciye panik ve stres yaptırmaktadır. Bu durum öğrencinin okuduğu soruyu anlama ve yorumlama performansını olumsuz etkilemektedir. Bu durumda öğrencinin soruyu daha hızlı okumasının yanında anlaması, dikkatini yoğunlaştırması ve yorumlayabilmesi gerekmektedir.  

 

Her öğrencimize kendi seviyesinden başlayarak birebir olarak sunduğumuz hızlı okuma eğitimimiz ile dakikada okuması gereken kelime sayısı yeterli performansa ulaşan öğrencilerimiz, sınav esnasında daha fazla zamana sahip olacağını bilmenin vermiş olduğu rahatlıkla stres ve panik yapmayacaktır. Bu durum da öğrencilerimizin soruları anlaması, yorumlayabilmesi ve odaklanabilmesi konusunda büyük avantaj sağlamış oluyor.  

Derslerimizde yaptığımız bize özel anlama çalışmaları ile öğrencilerimiz okuduğunu daha iyi anlamakta ve daha iyi yorumlayabilmektedir. Hızlı okuma ve anlama eğitimi ile öğrencilerimiz daha öz güvenli ve zaman yönetimi konusunda daha planlı olmaktadır. Böylece yeni nesil soruların uzun ve karmaşık yapısı karşısında stres yapmadan üstesinden gelebilmektedir.